Husrensning

Oplever du en forkert energi i dit hus? Det behøver du ikke. Lad mig rense det, så vil du opleve at huset igen støtter dig i dit liv.

Det sker meget ofte, at folk der har været igennem en spirituel udvikling har en oplevelse af, at deres bolig ikke længere udgør den støttende ramme som de tidligere har oplevet. Det skyldes helt banalt, at din energi har forandret sig, men din boligs energi afspejler stadig den gamle energi som du tiltrak på det tidspunkt. Oplevelsen kan derfor være, at det ikke længere føles rart at bo i huset. Men sådan behøver det ikke at være, for jeg kan meget effektivt fjerne de forkerte energier fra dit hus, således, at der bliver plads til, at din nye energi kan sætte sig også i husets energi.

Akasha arkivet

Jeg renser huset og den tilhørende grund i Akasha arkivet. Her har jeg adgang til at se, hvilke energiske imprints der er på huset. Det kan være dine tidligere imprints, men det kan også være fra tidligere beboere, fra sjæle som ikke er gået videre og derfor stadig er knyttet til huset. Det kan være fra husets omgivelser, etc. Alle disse energier kan ophæves, og husets intention kan ryddes fra alle tidligere bindinger således, at huset kan blive et rent spejl af din nye energi. Dette sker i Akasha-arkivet, men afspejles i den verden du oplever. 

Sådan foregår det

Jeg skal kende boligens adresse og have tilladelse fra den som bor i boligen. Hvis du selv bor  i boligen, så er det ikke noget problem, men hvis det er en andens bolig, så kræver det tilladelse fra vedkommende før jeg kan få adgang. 

Jeg gennemfører rensningen. Det tager ca en halv time, og foregår udelukkende energisk. Da jeg udelukkende arbejder med energierne kan det foregå uden, at jeg skal have adgang til stedet. Jeg skal derfor ikke bruge andet end den korrekte adresse.

Jeg renser huset, og den grund det står på. 

Efter sessionen taler vi kort sammen hvor jeg kort gennemgår hvad jeg oplevede ved huset, herunder hvilke særlige omstændigheder jeg har bemærket. 

Ret hurtigt efter sessionen bør du begynde at opleve en anden stemning i huset. Du bør være opmærksom på disse ændringer fordi din opmærksomhed vil forstærke de positive energier. Vær også opmærksom fordi din opmærksomhed i sig selv er energi, og jo mere opmærksomhed du giver positive ændringer i huset, jo mere vil de blive mikset med din egen energi.

Pris

Husrensning koster 795 Dkr.