Akasha læsning for børn

Prøv at forestille dig, hvad det vil betyde for dit barn i en tidlig alder, at kende sine gaver her på jorden og at blive renset for blokeringer og restriktioner de har medbragt fra tidligere liv. Prøv også at forestille, hvordan du som forælder kan støtte dit barn når du helt præcis ved, hvordan deres gaver skal udvikles. Akasha læsning for børn, er en fantastisk gave til både dig som forælder og til barnet.

Læsningen gælder hjemmeboende børn under 18 år.

Sjælens blueprint

Da dit barns sjæl blev skabt, blev den sammensat af en række guddommelige kvaliteter. Disse kvaliteter bestemmer, hvem barnet er, barnets adfærd, hvad der er barnets styrker, og hvad det har af udfordringer. De fortæller hvad barnet trives med, og hvad det mistrives med.  Summen af disse kvaliteter, og barnets guddommelige gaver er sjælens blueprint. 

Dette blueprint fortæller præcist, hvad dit barn skal have i spil for at være lykkelig. Sjælens blueprint forandrer sig aldrig, men søger at blive udlevet liv efter liv. Det er hvem dit barn er - i sin sjæl. 

Når du kender og forstår dit barns blueprint, så får du en fantastisk ramme for at støtte barnet, så de bedste kvaliteter i blueprintet får lov at blomstre.

Akasha arkivet

Al information om dit barn findes i Akasha-arkivet. Dette er sjælens arkiv, og det indeholder information om alle sjæle, og om alle valg hver enkelt sjæl nogensinde har truffet. Denne information er naturligt tilgængelig for alle på sjælens niveau, hvor al viden er intuitivt tilgængelig. 

Ved at tilgå arkivet kan jeg ikke bare indhente information om, hvordan dit barns blueprint ser ud, men også se om der er noget der holder det tilbage fra at udleve det. Her kan jeg se alle blokeringer fra dets nuværende liv og alle karma-bånd fra tidligere liv, og andre restriktioner der måtte have påvirket realiseringen af barnets blueprint.

Eller sagt på en anden måde; Jeg kan se hvilke revner ridser og buler dit barns sjæl har fået gennem tiden. 

Sådan foregår det

En Akasha læsning foregår ved, at du giver mig tilladelse til, at tilgå dit barns Akasha arkiv. Med din tilladelse kan jeg tilgå den grundlæggende information om barnet. Som barnets forælder har du energetisk adgang til dets Akasha, og kan give mig tilladelse til at bruge denne adgang.  Jeg kan afdække alle væsentlige elementer i blueprintet, og afdække alle de blokeringer der måtte være. Det er meget præcist, og den viden jeg får er meget direkte. F.eks kan jeg ikke blot fortælle dig hvilke blokeringer barnet har, men også præcis, hvordan det fik dem og hvordan de påvirker barnet. Hvis det er i et tidligere liv, kan jeg fortælle dig hvilket liv det var, og hvad barnet oplevede dengang, som fik det til at acceptere den overbevisning, som nu udleves som en blokering. 

Alle disse elementer afdækker jeg i arkivet i en proces som tager et par timer. Derefter har vi en session i ca. en time, hvor jeg gennemgår hvad jeg har fundet frem til. Sammen gennemgår vi barnets blueprint. Vi taler om hvilken gave det har, og hvordan du som forældre kan støtte barnet.

Når du har klarhed over barnets blueprint, og du forstår, så står du med et fantastisk værktøj til at støtte dit barn på en helt anden måde end du har kunnet før. 

Normalt vil sessionen være med dig som forælder. Har du ønske om at barnet skal deltage, så skal vi aftale det på forhånd. Hvis barnet er meget modent kan det godt give mening at barnet deltager. Du vil under alle omstændigheder modtage et link til en lydoptagelse fra sessionen som du evt. kan afspille for barnet på et senere tidspunkt.

Efter sessionen vil du få hjemmearbejde. Du skal forælder arbejde med på barnets vegne i de efterfølgende 3 uger. Det vil være din opgave at fastholde intentionen om at barnet må få den fulde nytte af, at restriktioner og blokeringer er fjernet. 

Sesssionen foregår via telefon eller som videomøde. Du får tilsendt et telefonnummer du skal ringe til ved sessionens start. Samtalen optages, og du får tilsendt et link til lydoptagelsen efter samtalen.  Ønsker du ikke optagelsen optaget, så giv besked når du bestiller. Mødet kan afholdes som videomøde hvis du ønsker det. Ved videomøder vil du få tilsendt et link som skal aktiveres når sessionen starter. Ved videomøder vil du også få et link med lydoptagelse fra sessionen.

Pris

Prisen for en Akasha læsning for et barn er 1295 Dkr.