Min historie

Jeg har modtaget vejledning fra ‘Det højeste’ i hele mit liv. Og helt fra jeg var 3-4 år gammel har jeg øset af den til alle. Men desværre oplevede jeg ikke at blive taget alvorlig. De voksne ville ikke lytte til min visdom, og jeg oplevede som fire-femårig, at jeg ikke kunne udføre min livsfunktion. Konsekvensen var, at jeg i den meget unge alder, valgte, at jeg ikke ville udleve min Gave som er, at se/formidle Sandheden for andre mennesker og de situationer de er i.

Herefter fulgte en lang periode, hvor jeg mærkede konsekvensen af, at have lukket af for min gave. For det var det jeg havde gjort. Når vi lukker af for vores Guddommelig Gave, så lukker vi af for kærligheden i vores liv. For mig betød det, at jeg udviklede astma, allergier, ledsmerter og en masse andre fysiske og følelsesmæssige gener.

Der var dog ikke helt lukket af. Jeg fik hele tiden viden, og jeg har oplevet i alle stadier af mit liv, at blive spurgt til råds af andre. Men jeg følte stadig, at jeg ikke blev taget alvorlig. Det var i hvert fald den konklusion jeg nåede frem til, når mit råd ikke blev fulgt. I mit sind blev det tolket som om jeg ikke var god nok. Den var altså helt gal med mit selvværd.

Det lave selvværd førte til mange ukærlige beslutninger. Jeg oplevede ukærlige relationer, og et ægteskab der aldrig burde være indgået. Men der var også hele tiden en invitation fra Gud til, at se mig selv på en anden måde. En af invitationerne kom med inspirationen til at begynde at studere bogen "Et Kursus i Mirakler”, som er et kanaliseret værk af Jesus. Her lærte jeg, at jeg er ét med Gud, og derfor perfekt. For jeg er præcis som Han har skabt mig. Jeg lærte, at kun Kærlighed er virkeligt, og at alt andet er et udslag af fejlfortolkninger. At vi fejlfortolker situationer og oplevelser, fordi vi er bange for vores egen storhed - vores perfekthed. Jeg lærte, at mine konklusioner i min tidlige barndom intet havde på sig. Og at hvis jeg kunne tilgive dem, så ville deres magt over mig blive opløst. Jeg gik i gang med tilgivelsesarbejdet. Langsomt til start, men da jeg så resultaterne af mine anstrengelser begyndte det at gå hurtigt.

Vejen hjem

En påskelørdag (dagen før Jesus opstandelse) i 2012 faldt jeg på knæ og overgav mig fuldt og helt til Gud. Jeg bad om vejledning til at åbne mit hjerte, så jeg igen kunne opleve Kærlighed. I overgivelsen lå der også, at jeg ville følge al vejledning uden modstand. To måneder senere mødte jeg min mand Flemming. Og han var ikke hvem som helst. Han studerede også "Et Kursus i Mirakler", og havde samtidig med mig overgivet sig til Gud med ønsket om, at møde én han kunne få lov til at elske. Der var altså tale om et arrangeret møde og det var vist sig, at vi har være sammen i mange liv. Flemming og jeg praktiserer at leve og virke ud fra vejledning fra Gud til stor glæde for os begge.

Jeg har med tiden har lært, at den vejledning jeg videregiver fra det Guddommelige er et mirakel, og at jeg ikke skal dømme virkningen af miraklet. Nogle af dem jeg taler med, er i stand til at folde miraklet helt ud med det samme. For andre går det lidt langsommere. Jeg har lært at et mirakel aldrig går tabt, og derfor har jeg ikke længere noget i klemme i forhold til det, at blive lyttet til osv. Jeg ved, at jeg altid siger det, der skal siges i øjeblikket, og at der sker det, der skal ske. F.eks skulle der gå næsten 40 år før min mor anvendte det jeg havde fortalt hende da jeg var 4-5 år gammel.

Akasha arkivet

I efteråret 2017 mærkede jeg, at den måde jeg igennem en del år havde arbejder med klienter på, skulle slutte. Noget nyt stod for døren og jeg vidste ikke hvad. Et stykke tid gik jeg, i accept, med denne uvished som jeg har lært, følger med det, at være menneske. Jævnligt dukkede der elementer op i min bevidsthed om, måder at arbejde på. En dag satte jeg mig og skrev; jeg ønsker:

  • at lære klienter om deres Guddommelighed

  • at kunne fortælle klienter om, hvad der forhindrer dem i, at leve det liv de ønsker

  • at kunne fortælle klienter præcis hvilke blokeringer der er tale om og hvordan de er opstået

  • at kunne vise klienter, hvad der skal til, for at ophæve disse blokeringer

Papiret jeg havde skrevet på blev lagt i skrivebordsskuffen, men intentionen forblev i mine tanker. Herefter begyndte det at myldre frem med information om Akasha arkivet, som jeg ellers ikke havde skænket en tanke siden min første oplevelsen med det hos ‘Seeren’ tilbage i 1990’erne. Inden jeg havde set mig om, var jeg igang med at studere og var i begyndelsen af 2018 klar til, at udføre læsninger for klienter.

Mit navn

Jeg er døbt Katja Maria, men blev kaldt Katja. Jeg har altid haft en fornemmelse af, at der var en særlig betydning i mit navn. Noget der var vigtigt for mig at vide. Det blev bekræftet en dag i en kanalisering fra Maria Magdalene. Hun fortalte mig, at Maria er min titel. Titlen Maria bæres af de healere og terapeuter hun og Moder Maria tilhørte. Hun mente, at tiden nu var inde til, at jeg indså min titel og min forbindelse til dem. Herefter begyndte jeg at bruge begge navne i mit arbejde.

Jeg har mange vejledere. I mange år var det Jesus der vejledte mig. Hefter tog Maria Magdalene over, og siden da er der kommet flere opstegne mestre og engle til. Det er sjældent at jeg går op i, hvem der vejleder mig, da jeg ved, at det altsammen kommer fra den samme kilde; Gud.

Mine klienter

Mine klienter er meget forskellige. Mange har arbejdet med spiritualitet i mange år og har et ønske om, at leve fuldstændig i overensstemmelse med deres Guddommelighed. Andre har aldrig arbejdet med spiritualitet, men er faldet over mig på Facebook eller lign. og er blevet nysgerrige. Rigtig mange kommer på. anbefaling fra andre og langt de fleste klienter kommer igen for nye læsninger.

Jeg lægger meget vægt på, at min vejledning er ‘hjælp til selvhjælp’. Du skal mestre dit eget liv, og ikke være afhængig af mig eller andre terapeuter. Det vigtige er at lære, selv at kunne lytte til den uendelige kærlige strøm af vejledning vi hele tiden modtager fra det Guddommelige.

Transformerende forløb

Mange klienter har stor glæde af, at arbejde med mig over en periode i en større transformationsprocess. Det begynder typisk med en Akasha læsning og fortsætter med vejledningstimer over 3-6 måneder. I vejledningstimerne hjælper jeg fx. mine klienter med, at folde deres Gave eller Manifestations Blueprint ud således, at de kan forstå at anvende deres naturlige måde at være på, i alle situationer i deres liv.

Metoderne jeg anvender er baseret på min studier af "Et kursus i Mirakler”, kanaliseret fra Jesus og skrevet af Helen Schucman, "Soul Realignment" som er udviklet af Andrrea Hess og års erfaring erhvervet igennem tiden som kanal for Det Guddommelige.

Jeg bliver hele tiden undervist af Guider Mestre og Engle, og er derfor selv i konstant udvikling.

Kærligst
Katja Maria