Akasha læsning - Relationslæsning

En relationslæsning handler om, at lære dig selv og din partner/relation at kende med udgangspunkt i jeres sjæle og dermed i jeres Guddommelige gaver. 

Videosession med Akasha læsning

Med en relationslæsning  har I således mulighed for, at blive bedre til at løfte og hjælpe hinanden i kraft af, at I kender hinanden bedre. Og I bliver også langt bedre til at hjælpe hinanden, når I støder på egne eller hinandens skyggesider.

I læsningen får i informationer om følgende

  • Hvor mange inkarnationen i evt. har tilbragt sammen og hvilken type relation i havde i de inkarnationer

  • Hvilke blokeringer og restriktioner i evt. har med jer fra tidligere inkarnationer

  • Hvilke blokeringer og restriktioner i hver især har, der påvirker forholdet

  • Om I evt. er bundet af fælles kontrakt eller har kontrakter med andre

  • Hvilket livstema I har, der støtter op om dette forhold

Du er bare rigtig god til dit arbejde, og jeg oplever, at det er af rigtig stor værdi, det du formidler.
Jeg mærker tydeligt, at din læsning er spot on. Den rammer lige ind i de anliggender, hvor jeg har følt mig allermest ensom og udfordret i forhold til at være og udtrykke mig.
— Lis

Hvem kan have nytte af en relationslæsning?

IMG_5313-2.jpg

En relationslæsning kan foregår mellem alle, der har en relation. Fx. forældre-børn, ægtefolk, kærester, venner/veninder, forretningspartnere osv. 

Akasha arkivet

Al information om dig findes i Akasha-arkivet. Dette er sjælens arkiv, og det indeholder information om alle sjæle, og om alle valg hver enkelt sjæl nogensinde har truffet. Denne information er naturligt tilgængelig for dig på sjælens niveau, hvor al viden er intuitivt tilgængelig. 

Sådan foregår det

En Akasha læsning foregår ved, at I giver mig tilladelse til, at tilgå jeres Akasha arkiv. Med jeres tilladelse kan jeg tilgå jeres Akasha-arkiver, og hente de informationer der er relevant for jeres relation.

I de situationer hvor det ikke er muligt at få den anden parts tilladelse, kan jeg lave en læsning fra dit akasha-arkiv om de informationer der er relevante for dig i forhold til relationen. Men læsningen vil kun fokusere på din side af relationen. Dette kan være en god løsning hvis du har en langvarig konflikt med et bestemt menneske, hvis den anden part er afdød men stadig spiller en stor rolle for dig, eller hvis den anden part ikke ønsker at have noget med læsningen at gøre. 

Er der tale om en forældre-barn relationslæsning kan du som forældre til et hjemmeboende barn under 18 år foretage læsning uden barnets samtykke. Har barnet lyst og er modent nok er det naturligvis meget velkommen til at deltage i sessionen.'

Efter sessionen er næste skridt at rense alt det væk som du/I ikke længere ønsker. Det sker dels ved at jeg renser i arkivet, og dels ved at du/I får hjemmearbejde i de efterfølgende uger.

Sessionen foregår via telefon eller videomøde. Du får tilsendt et telefonnummer/videolink du skal ringe til ved sessionens start. Samtalen optages, og du får tilsendt et link til lydoptagelsen efter samtalen.  

Sessionen varer mellem 90 og 120 minutter.

Pris

Pris ved to deltagere kr. 3.595
Pris ved én deltager kr. 2.595

Læs mere om de øvrige Akasha-læsninger