Lad skiftet ske

CtÄÉSâS‚ß›Uó$í²écMR5I®ÝiÿýM¼vò-Á½H÷Nkgñ±ÿS+ñX–}¨†Y-)g1“ÑHýE_ɕËE™uÝ-rÂT}¬x²|±ÇùT¾´Q¤ÏÿÓÑÂò.ÇLo^1ñÇBÑ2c>0	Âx±Æ<À¡‘¢Vÿx_ﱧ ¢[GÇq¨Mh–¢T‚HÀ6áqÈÈóýªQLrkÐ7ÿ-ØÛÁ4V°VãÃ',Ks¹²yùæ“lœo{3½±·K0ª÷r:Iƒ9l
8°{ÃÀµ—*¯ñ:^3åÒª1šog}²f¾Ô[1–=Ìlv᧦~ÛVyN´Ž†<<²‡jûQck	±´·Iå$…fj¯óSÉËd|œê
—f-/µ‹½Žf¾`1*¨ðÖ®*èçó•_Ü ‘̳#fyTïgŒ1J?™2°³}©³O„Ži¹†'J‚²hó¾š.öí •Úrõª”·GK'ŒÞ.C´»f‘£‘9…l|úUS9øÑÑ»-ª>™%±hÚ@§ï.AΠ’hY‘ÓãŸÛc¸š4!
‰$iÏU
~48ñF8«dV—–pÚ	Òw¹`#iHbwgnwm$U¢‹ë©Am}&會(À>9À§j‚OÙPÓ ²’ÜÛCÉ+Çޕ‚
¡Án¼âŸðî®ÿÊ/­n™
æŸ{:%´ÊÑn~ò9åÁ+·0ÜçîÑôël9úEimuKCcVÚÙ	ŽY7ÜõŒ0¾~åB¢JÚì¬ÖÂXžcws	Ws(!rp
«G³N)½X9~‹M2ÊFï˜7(ܘ[åœUI?DÓÖʚ…¨Ò™Õf#UÞk3m>û¾†§_²Tý•­ÜÚ5ÅìÑ]÷g½†5

Et par uger før jul vågnede jeg en morgen med en udtalt trang/lyst til, at farve mit hår. Jeg blev så glad ved tanken og mærkede en ‘Yes! det vil jeg gerne. Men kun i ca et split sekund. Derefter blev følelserne erstattet af Åh nej og tanken ‘det har jeg lovet mig selv aldrig at gøre’. Jeg har nemlig før prøvet, at farve mit hår (for ca 25 år siden) og det gik ikke godt! Trangen/lysten blev ved med at dukke op i de efterfølgende dage og det sammen gjorde alle åh nej følelserne. Til sidste besluttede jeg mig…

Continue Reading
0 Comments

I am Katja Maria

I am Katja Maria

For many years I have known that there was a deeper meaning to my name. It turned out to be two. One is connected to the name Katja. You see, I came to earth sent by God to teach His Love. And that’s what I did from the moment I could talk. I taught my family, and especially my parents who was going through divorce. But they did not listen. My frustration about not being able to fulfill my mission lead me into rage against my parents and God at the age of 4-5. My parents because they didn’t listen,…

Continue Reading
0 Comments