Lad skiftet ske

CtÄÉSâS‚ß›Uó$í²écMR5I®ÝiÿýM¼vò-Á½H÷Nkgñ±ÿS+ñX–}¨†Y-)g1“ÑHýE_ɕËE™uÝ-rÂT}¬x²|±ÇùT¾´Q¤ÏÿÓÑÂò.ÇLo^1ñÇBÑ2c>0	Âx±Æ<À¡‘¢Vÿx_ﱧ ¢[GÇq¨Mh–¢T‚HÀ6áqÈÈóýªQLrkÐ7ÿ-ØÛÁ4V°VãÃ',Ks¹²yùæ“lœo{3½±·K0ª÷r:Iƒ9l
8°{ÃÀµ—*¯ñ:^3åÒª1šog}²f¾Ô[1–=Ìlv᧦~ÛVyN´Ž†<<²‡jûQck	±´·Iå$…fj¯óSÉËd|œê
—f-/µ‹½Žf¾`1*¨ðÖ®*èçó•_Ü ‘̳#fyTïgŒ1J?™2°³}©³O„Ži¹†'J‚²hó¾š.öí •Úrõª”·GK'ŒÞ.C´»f‘£‘9…l|úUS9øÑÑ»-ª>™%±hÚ@§ï.AΠ’hY‘ÓãŸÛc¸š4!
‰$iÏU
~48ñF8«dV—–pÚ	Òw¹`#iHbwgnwm$U¢‹ë©Am}&會(À>9À§j‚OÙPÓ ²’ÜÛCÉ+Çޕ‚
¡Án¼âŸðî®ÿÊ/­n™
æŸ{:%´ÊÑn~ò9åÁ+·0ÜçîÑôël9úEimuKCcVÚÙ	ŽY7ÜõŒ0¾~åB¢JÚì¬ÖÂXžcws	Ws(!rp
«G³N)½X9~‹M2ÊFï˜7(ܘ[åœUI?DÓÖʚ…¨Ò™Õf#UÞk3m>û¾†§_²Tý•­ÜÚ5ÅìÑ]÷g½†5

Et par uger før jul vågnede jeg en morgen med en udtalt trang/lyst til, at farve mit hår. Jeg blev så glad ved tanken og mærkede en ‘Yes! det vil jeg gerne. Men kun i ca et split sekund. Derefter blev følelserne erstattet af Åh nej og tanken ‘det har jeg lovet mig selv aldrig at gøre’. Jeg har nemlig før prøvet, at farve mit hår (for ca 25 år siden) og det gik ikke godt!

Trangen/lysten blev ved med at dukke op i de efterfølgende dage og det sammen gjorde alle åh nej følelserne. Til sidste besluttede jeg mig for, at grave lidt dybere i emnet. Jeg fandt bla. ud af, at det ikke bare var åh nej følelser, men frygt, væmmelse, had, skam, skyld og et par stykker mere. Følelser jeg naturligvis gav slip på.

Jeg var meget overrasket over, hvad der tilsynelande lå i det, at farve får og spurgte Helligånden om, hvad det var, der var på færde. Herefter så jeg for mig, hvad det handlede om: Det var ikke hårfarvningen, men det skifte hårfarvningen medførte. Hvis jeg farvede mit hår ville alle og jeg selv med AL tænkelig tydelighed se, at jeg havde farvet mit hår. At jeg havde foretaget et skift. Jeg så, at jeg (indtil da) trivedes bedst med langsomme overgange i stedet for hurtige skift. Overgange, hvor ‘jeg kunne følge med’ eller det var i hvert fald det jeg sagde til mig selv. Et skift, hvor jeg kunne forklare, hvordan skiftet var foregået. Fx. ‘jeg er begyndt at spise xx vitaminer og derfor vokser mit hår hurtigt’. Eller ‘Jeg tager cannabis cbd olie og derfor har jeg ingen smerter’.

Allerhelst, så jeg, ønskede jeg helst ikke at foretage skift, som andre kunne se og følge med i.

Jeg gik til Flemming med disse nye oplevelser. Han måbede over emnet fordi det var det selvsamme emne Helligånden arbejde med ham med; Vores faste tro og overbevisning om, at skift skal være gradvise. For som han sagde. ‘Jesus pointerer klart i Et Kursus i Mirakler, at dette øjeblik INTET har at gøre med dette øjeblik’. Alligevel har vi mennesker et behov for, at koble de to øjeblikke sammem. Dels så vi kan forklare, hvordan noget er sket, men også for, at vi kan trække tiden laaaangt ud. ‘Så gik der tid med det’.

Lad bare skiftet komme. Uanset hvad det er. Jeg kan håndtere det!

Der gik ikke længe for jeg havde farvet hår. Ikke at jeg behøvede det, for jeg havde jo trukket lektien ud af det. Men fordi jeg stadig havde lyst. Lyst til at lege.

Som Lisbeth Dahl siger; ‘Livet er for kort til egen hårfarve.’

Kærligst

katjamariaunderskrift

 

 

 

 

0 Comments
Previous Post
I am Katja Maria
Next Post
IMG_1018