Spirituel Vejledning

Hvad er en Spirituel Vejleder
Svaret ligger næsten implicit i spørgsmålet, for den bedste beskrivelse er, at det er en vejleder, som har et spirituelt udgangspunkt for sin rådgivning af sin klient. Mit spirituelle udgangspunkt er Et Kursus i Mirakler. Det betyder i praksis at Helligånden, som er min Indre Vejleder, er med i forløbet på den måde, at jeg altid træder tilbage og lader Helligånden svare.

Brugen af Et Kursus i Mirakler er fantastisk til, at give dig fred og glæde i dit liv. Kurset er en bog, som består af en tekstbog og en arbejdsbog som instruerer dig i, hvordan du træner dit sind til altid at tilgive, og dermed vælge kærligheden i alle dele af dit liv.

Mange arbejder med kurset på egen hånd. Men hvis du har haft en krise i dit liv – evt. befinder dig i en lige nu – eller føler, at dit tilgivelsesarbejde ikke giver resultater, så er det måske praktisk for dig at blive vejledt af mig i en periode.

Jeg guider dig gennem flere tilgivelsesprocesser, hvor du slipper dine gamle trossystemer og lærer at vælge kærligheden i enhver situation. Forløbet er intensivt og består typisk af hyppige samtaler, via telefon eller skype, mellem dig og mig i en periode. Effekten af disse forløb er altid fantastisk, idet alle jeg taler med, oplever umiddelbare resultater.

Hvordan foregår et forløb?
Samtalerne handler altid om det der fylder lige nu – det, der befinder sig på overfladen lige nu. Hvis du f.eks oplever at være trist så handler samtalen om, hvad der ligger bag ved tristheden, og målet for samtalen er at fjerne årsagen til tristheden. Målet er aldrig at fjerne symptomet, men altid årsagen. Man kan også sige, at målet ikke er at gøre dig glad “ovenpå” tristheden, men at fjerne den fejltagelse der ligger til grund for din tristhed.

Hovedmålet med et forløb er altid at du skal opleve fred og glæde i dit liv.

Øvelserne i Et Kursus i Mirakler
I forløbet er det praktisk, men ikke et krav, at du påbegynder øvelserne i arbejdsbogen i Et Kursus i Mirakler. Øvelsernes formål er, at hjælpe dig til at opleve fred og glæde i dit liv og forløbet hos mig og øvelserne går derfor perfekt hånd i hånd.

Derudover vil jeg lære dig forskellige teknikker du kan anvende i det daglige. Alle teknikkerne er simple at anvende og jeg vil sørge for, at du er grundigt instrueret inden du anvender dem på egen hånd.

Hvis du er interesseret
Du er velkommen til at kontakte mig og spørge ind til hvordan et forløb foregår. Min erfaring er, at hvis det føles rigtigt for dig at tale med mig vil det hjælpe dig videre, uanset hvad dit nuværende udgangspunkt er. Det er fordi kombinationen af Helligåndens direkte involvering i dit liv, i første omgang via mig, og den intensive direkte kontakt mellem dig og mig, er en fantastisk kombination, som helt sikkert vil bringe mirakler ind i dit liv.

Den lille villighed
I Et Kursus i Mirakler gøres det helt klart at du altid har din frie vilje til at vælge til og fra. Først når du er villig til at lukke Helligånden og derved mirakler ind i dit liv, vil Kurset give mening. Det samme gælder for et forløb hos mig, den samme villighed skal være til stede, ellers vil du ikke opleve fremskridt.

Så hvis du går ind i et forløb med mig, skal du være villig til at opleve fred og glæde i dit liv. Lyder det skørt? Faktum er, at langt de fleste rent faktisk vælger et liv i frygt, så at vælge kærligheden er et aktivt valg du skal foretage.